Als woorden niet aankomen, praten niet lukt en je toch wat wil vertellen. Praat dan even niet. Laat gedachten spreken en woorden gaan. En geef de ander de ruimte door er gewoon te zijn.

Soms komen woorden niet aan
leert de ander niets van praten
Dan moet je het even laten gaan
En je woorden eventjes laten