Gedicht : Ziek

27-05-2024

Wanneer ziek niet tastbaar is, wanneer ziek niet overgaat en wanneer ziek altijd op de voorgrond staat,. Wie ziet je dan nog staan?Mijn d!chtboekje

Ik kras mijn gedichten met een scherpe pen in het dichtboekje dat ik altijd bij me heb.

Schrijven !s schrappen

De kracht van de dichtwerken die ik schrijf bestaat uit de vele geschrapte woorden.

Met !nkt geschreven

De lichtblauwe inkt vloeit in lijnen over het papier, gevoed door emoties en gedachten.