Gedicht : Verloren en kwijt

27-05-2024

Spijt door verloren en kwijt, keuzes en wat je eigenlijk lief was. Dat is altijd achteraf en is altijd onomkeerbaar.



Mijn d!chtboekje

Ik kras mijn gedichten met een scherpe pen in het dichtboekje dat ik altijd bij me heb.

Schrijven !s schrappen

De kracht van de dichtwerken die ik schrijf bestaat uit de vele geschrapte woorden.

Met !nkt geschreven

De lichtblauwe inkt vloeit in lijnen over het papier, gevoed door emoties en gedachten.