Gedicht : Neerslachtig en somber

27-05-2024

Soms zeggen woorden alles, soms helemaal niets. Kijk niet naar de letters maar de betekenis van hoe ze verteld worden.Mijn d!chtboekje

Ik kras mijn gedichten met een scherpe pen in het dichtboekje dat ik altijd bij me heb.

Schrijven !s schrappen

De kracht van de dichtwerken die ik schrijf bestaat uit de vele geschrapte woorden.

Met !nkt geschreven

De lichtblauwe inkt vloeit in lijnen over het papier, gevoed door emoties en gedachten.