Gedicht : Gewoon stom

02-06-2024

Ook dalen zijn nodig om pieken te kunnen waarderen. Laat stom er maar zijn, je zal je uiteindelijk alleen maar beter voelen.Mijn d!chtboekje

Ik kras mijn gedichten met een scherpe pen in het dichtboekje dat ik altijd bij me heb.

Schrijven !s schrappen

De kracht van de dichtwerken die ik schrijf bestaat uit de vele geschrapte woorden.

Met !nkt geschreven

De lichtblauwe inkt vloeit in lijnen over het papier, gevoed door emoties en gedachten.