Gedicht : Geen adem meer

27-05-2024

Vasthouden en niet loslaten. Het is de schijn en het masker dat je draagt en je langzaam maar zeker verstikken zal.Mijn d!chtboekje

Ik kras mijn gedichten met een scherpe pen in het dichtboekje dat ik altijd bij me heb.

Schrijven !s schrappen

De kracht van de dichtwerken die ik schrijf bestaat uit de vele geschrapte woorden.

Met !nkt geschreven

De lichtblauwe inkt vloeit in lijnen over het papier, gevoed door emoties en gedachten.