Gedicht : Aan alles komt een eind

02-06-2024

Ook in verliezen kun je winnen. Het ligt er maar net aan hoe je dingen bekijkt, leer daarom van wat was, je voelt en ervaart.Mijn d!chtboekje

Ik kras mijn gedichten met een scherpe pen in het dichtboekje dat ik altijd bij me heb.

Schrijven !s schrappen

De kracht van de dichtwerken die ik schrijf bestaat uit de vele geschrapte woorden.

Met !nkt geschreven

De lichtblauwe inkt vloeit in lijnen over het papier, gevoed door emoties en gedachten.