Niet iedereen doet aan politiek, niet iedereen wil herinnerd worden als politicus, niet iedereen is een debater … maar uiteindelijk heeft iedereen een mening tot in de lengte der dagen …

Nederlandse politicus
Noem de debaters kloekmoedig
tot in de lengte der dagen
zij die herinnerd worden
maar niet worden gedragen

Nederlandse politicus
Ministers en hun kornuiten
Zij maken alleen de keuzes
Maar weigeren te besluiten


Nederlandse politicus
die de ondraaglijkheid dragen
zullen zich een keer vertillen
En zich er nooit meer aan wagen

Nederlandse politicus
Wat moet je er over lullen
zonder dat je hoeft te liegen
dat zij hun zakken vullen