Van iemand houden is soms zo onbereikbaar en zo ver weg. Maar leven zonder dat verlangen, daar moet je niet aan denken. Het verlangen om van iemand te kunnen houden is soms te sterk.

Zonder emotie
zonder het verdriet
zonder de vreugde
zonder je mij ziet
zonder het verlangen
zonder kan ik niet
zonder jouw
zonder het gevoel
zonder dat ik zeg
dat ik bijzonder veel
van je hou