Twee jaar eerder mogen stemmen. Vanaf je zestiende jaar! Omdat we jongeren vanaf deze leeftijd willen betrekken bij de politiek. Ze zijn immers volwassen genoeg. Maar pas een pilsje als je de achttien hebt bereikt. Ik ben geen tegenstander, noch een voorstander. Misschien geeft het onze politiek meer kleur.  Vanuit dat perspectief bekeken lijkt het mij een goed plan om jongeren te betrekken. Anderzijds ben ik van mening dat jongeren zich nog niet hoeven te bemoeien met politiek. Er zijn op deze leeftijd al genoeg veranderingen. Laat ze daar de tijd voor nemen. Maar goed, wat ze zullen stemmen maakt mij dan toch wel nieuwsgierig. Kiezen ze voor verduurzaming, onze normen en waarden, cultuur of zijn ze rechts georiënteerd. Allemaal mogelijkheden … zullen ze er klaar voor zijn?

Waarom je vanaf zestien jaar prima in staat bent te kunnen kiezen. Er zijn genoeg redenen voor. Maar misschien moet het wel anders bekeken worden. Wat moet een gemiddelde puber anno 2019 kunnen. Hoort hier stemrecht bij?

Mijn gedachten zitten een beetje in tweestrijd. Waarom? Omdat ik terug denk aan mijn jeugd en eerste keer stemmen. Ik had mij dat jaar goed ingelezen in de verschillende partijen. Het uitbrengen van mijn stem achtte ik als belangrijk. En dat was het ook. Maar had ik het ook gekund op mijn zestiende jaar? Ik ben van mening dat dit niet het geval is. Natuurlijk snap je de politiek prima op die leeftijd. En ben je slim genoeg om te kunnen kiezen. Want onderschat geen puber. Maar als ik vanuit mijzelf spreek had ik daar op die leeftijd weinig tot geen interesse in. De politiek deed mij weinig. Bij het vervroegen van stemrecht komt dus ook een deel educatie en voorlichting kijken. Een nieuwe en onbekende verantwoordelijkheid voor op scholen. Om kinderen jonger dan zestien jaar voor te bereiken op wat hen te wachten staat “stemrecht”.

Nee, vanuit het perspectief bekeken lijkt het mij niet verstandig. Ondanks dat ik veel jongeren prima in staat acht te kunnen en gaan stemmen. Het de politiek wellicht meer kleur kan geven en er nieuwe wegen naar Rome zullen ontstaan.